e-prawnik.pl Porady prawne

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Odpowiedzi w temacie (3)

-

14.6.2004

Starałem się o ulgę – zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych – w postaci częściowego umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Mianowicie wystąpiłem z wnioskiem o umorzenie odsetek jednocześnie prosząc o umożliwienie mi spłaty pozostałej części zadłużenia (należności głównej) w ratach. ZUS nie wydał mi decyzji o odmowie umorzenia części należności a jedynie poinformował mnie, że z uwagi na rozporządzenie nakazujące mu rozliczać wpłaty proporcjonalnie na należność główną i odsetki jest to niemożliwe. (?) Mam, więc pytanie czy ZUS może mi umorzyć odsetki czy nie?? I czy prawidłowym było załatwienie sprawy pisemkiem a nie decyzją, od której przysługiwałoby mi odwołanie.
(PŁATNIK SKŁADEK )

Nie znalazłeś odpowiedzi?

wojtek

2004-06-15 01:02:32

Jak najbardziej ,ZUS może umorzyć odsetki przy spełnieniu pewnych zasad. P.S. jakie to są składkui? pracownicze czy własne

płatnik

2004-06-18 20:06:14

mi chodzi o własne nie mam pracowników, ale dokaładniej chodzi mi o samą zasade jako że wmawiają mi w kółko że nie ma możliwości umorzenia samych odsetek

specjalistka

2008-02-04 18:25:00

generalnie ZUS nie umarza odsetek, z rzadka umarzane są należności główne. Sądzę, ze w Twoim przypadku (o ile złożyłeś wniosek o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty należności głównej) to ZUS powinien przesłać na Twój adres oświadczenie o korzystaniu /nie korzystaniu z pomocy publicznej i kwestionariusz o możliwościach płatniczych płatnika. następnie powinienieś dostać informację że w trybie art 10 kpa przysługuje prawo wglądu w akta sprawy (ewentualnie przedłużenie terminu w trybie art 36 kpa) ale zawsze musi tryb kończyć się DECYZJĄ od której zresztą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Prezesa ZUS. na ogół jest decyzja odmowna, aby przyspieszyć tok sprawy najprościej anulować wniosek i wystąpić tylko o układ ratalny

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM