e-prawnik.pl Porady prawne

Unieważnienie umów zawartych z współwłaścicielem

Pytanie:

W jaki sposób i w jakiej formie należy zwrócić się do sądu, ażeby unieważnić umowy zawarte z przez jednego z współwłaścicieli nieruchomości (bez zgody innych współwłaścicieli ani bez zgody sądu na wykonywanie czynności zarządu nieruchomością) z dostawcami mediów i usług?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Unieważnienie umów zawartych z współwłaścicielem

22.3.2002

Zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego regulującymi zarząd rzeczą wspólną, do czynności przekraczających ten zarząd konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli takiej zgody nie udzielono, czynność bez niej dokonana jest dotknięta wadą. Zgodnie z art. 58 § 1 czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna. Dlatego też nie będzie ważną czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej przez prawo zgody wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli konieczne jest uzyskanie urzędowego potwierdzenia takiego faktu, najlepszą droga ku temu byłoby wniesienie powództwa o ustalenie przez sąd nieistnienia stosunku prawnego. Takie powództwo może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny (art.189 k.p.c.). Możliwe jest także zgłoszenie zarzutów nieważności czynności rozporządzającej nieruchomością bez zgody współwłaścicieli w ewentualnym sporze pomiędzy dostawcami mediów i usług.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ