e-prawnik.pl Porady prawne

Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia

Pytanie:

Mój samochód jest ubezpieczony i za dwa tygodnie kończy się ważność polisy (OC i AC). Chciałbym teraz zmienić ubezpieczyciela i ubezpieczyć samochód w nowej firmie tylko w zakresie OC. Czy są jakieś ustawowe obowiązki odnoszące się do wypowiedzenia starej umowy i terminów wypowiedzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia

29.5.2007

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Jest to jedyny wynikający z ustawy obowiązek spoczywający na posiadaczu pojazdu, który chce zrezygnować z ubezpieczenia OC u dotychczasowego ubezpieczyciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ