Zastaw na rzeczach najemcy

Pytanie:

Co powinien zrobić wynajmujący, jeżeli po zapłacie należnego długu przez najemcę i po odzyskaniu zastawionego mienia okaże się, że brakuje jakiś przedmiotów? Czy i jak ma udowodnić jaki był stan mienia przed dokonaniem zastawu przez wynajmującego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli wynajmujący (wierzyciel) sprzeciwi się usunięciu przez najemcę (dłużnika) rzeczy obciążonych zastawem z przedmiotu najmu, to wtedy zatrzymanie rzeczy przez wierzyciela następuje na jego własne niebezpieczeństwo. W przypadku, gdy rzecz ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu, wierzyciel (wynajmujący) odpowiada ze wynikłą z tego szkodę. Również w przypadku, gdy brak jest wśród zwróconych przez wynajmującego przedmiotów niektórych pozycji, zatrzymanych przez wynajmującego, wynajmujący ponosi za ten fakt odpowiedzialność (zgodnie z art. 318 ustawy Kodeks cywilny, zastawnik, czyli wynajmujący ma obowiązek zwrócić rzecz najemcy po wygaśnięciu zastawu). W razie niewydania przez wynajmującego wszystkich przedmiotów, najemca może dochodzić zwrotu tych przedmiotów na drodze sądowej. Przed sądem najemca może za pomocą wszystkich dostępnych dowodów udowadniać fakt, że jego rzecz została zatrzymana i nie zwrócona przez wynajmującego (np. dowód ze świadków, dowód z dokumentu). W udowodnieniu tego faktu może okazać się pomocny dokument, podpisany przez wynajmującego, zawierający spis rzeczy przez niego zatrzymanych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Przedmiot zastawu rejestrowego

  W przeciwieństwie do zwykłego zastawu, uregulowanego w kodeksie cywilnym, zastaw rejestrowy pozwala zastawcy (dłużnikowi) na zatrzymanie zastawionej rzeczy i czerpanie z niej pożytków. Jest (...)

 • Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

  W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić w zamian określony czynsz. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego (...)

 • Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

  W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją (...)

 • Co z niedoręczoną przesyłką?

  Nowelizacja wprowadza w Prawie pocztowym właściwe odesłania do ustawy o rzeczach znalezionych, która kompleksowo reguluje zasady postępowania z rzeczami, których właściciela nie można (...)

 • Na czym polega zastaw skarbowy?

  Zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość (...)

NA SKÓTY