e-prawnik.pl Porady prawne

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Pytanie:

Zamierzam się rozwieść z żoną. W przepisach wyczytałem, że do orzeczenia rozwodu konieczny jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co to właściwie oznacza?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Dla wyjaśnienia, jak rozumie się zupełny i trwały rozkład pożycia, pomocne będzie przytoczenie tez z komentarza autorstwa B. Czecha.

„Wspólne pożycie jest swoistą wspólnotą małżeńską (art. 23, 27, 56). Orzecznictwo Sądu Najwyższego i dominujący pogląd doktryny opowiadają się za objęciem tym mianem ogółu więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Wspólne pożycie polega więc na istnieniu między małżonkami łączności psychicznej oraz wzajemnych pozytywnych uczuć (miłości, szacunku, zaufania), obejmuje współżycie fizyczne, w dziedzinie gospodarczej zaś znajduje wyraz zwłaszcza w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, w zamieszkiwaniu razem, niekiedy w prowadzeniu wspólnej działalności zarobkowej lub gospodarczej”.

Sąd Najwyższy orzekł też, że zupełność rozkładu pożycia wiąże się najczęściej z wrogim lub co najmniej niechętnym nastawieniem małżonków do siebie (orz. SN z 8 maja 1951 r., C. 184/51, OSN 1952, nr 1, poz. 21, oraz z 20 listopada 1951 r., C. 839/51, OSN 1954, nr 1, poz. 1). Rozkład pożycia jest natomiast trwały, gdy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi (wytyczne SN z 1955 r., teza II ust. 2; orz. SN z 13 września 1952 r., C. 1702/51, PiP 1953, nr 2, s. 294; orz. SN z 13 stycznia 1953 r., C. 1631/52, OSN 1954, nr 1, poz. 9).

Jeżeli zostały spełnione powyższe przesłanki sąd rozwiąże małżeństwo.

 

Potrzebujesz porady prawnej?