Bezrobotny na urlopie wychowawczym

Pytanie:

Moja żona po skróceniu urlopu wychowawczego wróciła do pracy. Ja jestem aktualnie bezrobotny. Czy osobie bezrobotnej przysługuje prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, lub inaczej czy osoba bezrobotna może być na urlopie wychowawczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.4.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezrobotny na urlopie wychowawczym

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Do urlopu wychowawczego uprawniona jest osoba pozostająca w stosunku pracy. Omawiany zasiłek ma rekompensować w części to, że osoba pozostająca w stosunku pracy (spełniająca również inne kryteria) nie otrzymuje wynagrodzenia z zakładu pracy. Z urlopu wychowawczego nie może skorzystać osoba bezrobotna.

W związku z powyższym, osoba bezrobotna nie może otrzymać dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: