Brak określenia obowiązków pracownika

Pytanie:

Po zmianie stanowiska pracy w tej samej firmie nie mogę wymóc na pracodawcy, aby pisemnie określił zakres moich obowiązków. Czy podanie ich w formie ustnej jest zgodne z działem 4 kodeksu pracy, art. 94? Jeśli nie, to jak wymóc na pracodawcy, aby określił je pisemnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak określenia obowiązków pracownika

Art. 94 kodeksu pracy, określający podstawowe obowiązki pracodawcy, w swym punkcie 1 nakłada na pracodawcę obowiązek zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Przepisy nie określają sposobu wykonania tego obowiązku, tzn. nie określają czy owo zaznajomienie pracownika z jego podstawowymi obowiązkami powinno być dokonane w formie pisemnej. Niestety, nie można domniemywać takiego obowiązku po stronie pracodawcy (tzn. określania obowiązków pracownika w formie pisemnej). Dlatego też pracodawca, choć obowiązany do zaznajomienia pracownika z jego podstawowymi obowiązkami, nie jest zobligowany do dokonania tej czynności w formie pisemnej. Niestety, nie można w żaden sposób "przymusić" pracodawcy do pisemnego określenia, czego wymaga od pracownika. Brak jednak pisemnego określenia zakresu obowiązków działa bardziej na niekorzyść pracodawcy. W przypadku bowiem postawienia zarzutu pracownikowi iż nienależycie wykonuje on swoje obowiązki, pracodawca (a nie pracownik) będzie miał problem z wykazaniem jakie to obowiązki w istocie obciążają pracownika.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne