Delegacja a czas pracy

Pytanie:

Jak sie liczy czas dojazdu na delegacji do miejsca pracy? Czy jako czas pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Delegacja a czas pracy

Do czasu pracy nie jest wliczany czas podróży służbowej z wyjątkiem sytuacji, gdy podczas podróży służbowej pracownik wykonuje pracę (dotyczy to np. kierowcy) oraz gdy praca pracownika polega wyłącznie lub w zdecydowanie przeważającej mierze na wykonywaniu obowiązków poza stałym miejscem pracy. Tak więc do czasu pracy wlicza się także czas podróży z zakładu pracy do miejsca wykonania czynności i z powrotem oraz czas pomiędzy miejscami wykonywania pracy, jeżeli z charakteru pełnionej pracy wynika konieczność wykonywania pracy w różnych miejscach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne