Dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu

Pytanie:

Jesteśmy w trakcie rejestracji sp z o.o. Do których urzędów potrzebne jest przedstawianie umowy najmu lokalu? Z tego, co wiem, to przy rejestracji w KRS nie jest ona wymagana, ale w dalszej części rejestracji któryś urząd wymaga tej umowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu

Przy ubieganiu się o NIP podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek dołączyć do zgłoszenia identyfikacyjnego uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, m.in. dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba. Upoważniony pracownik przyjmujący zgłoszenie poświadcza zgodność przedstawionych odpisów tych dokumentów lub w uzasadnionych przypadkach może sporządzić taki odpis, oryginały zaś zwraca zgłaszającemu za pokwitowaniem na odpisach.

Ponadto przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowią, że jeżeli wnioskodawca wraz z wnioskiem o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców powinien dołączyć w szczególności umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba (art. 19b ust. 2).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: