Faktury do paragonu a ewidencja sprzedaży

Pytanie:

Prowadzimy małą aptekę. Każda sprzedaż towaru jest nabijana na kasę rejestrującą (na osoby fizyczne, na firmy). Apteka wystawia czasem faktury do paragonów (dotyczy to sprzedaży towaru zarówno na rzecz osób fizycznych jak i firm). Poza sprzedażą fiskalną - apteka wystawia również faktury VAT na firmy dotyczące sprzedaży usług (wynajem powierzchni wystawienniczej, usługi marketingowe). Apteka prowadzi oddzielna ewidencję sprzedaży usług niezafiskalizowanych dla celów podatku VAT. Natomiast nie prowadzi oddzielnej ewidencji sprzedaży faktur do paragonów (sprzedaż towaru). Czy jeżeli chodzi o faktury sprzedażowe do paragonu - to czy wystarczy dla celów VAT ewidencja z kasy fiskalne , czy powinna być dodatkowo (tak jak przy fakturach niezafiskalizowanych) - oddzielna ewidencja sprzedaży dla celów VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.10.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Faktury do paragonu a ewidencja sprzedaży

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) oraz rozporządzenia wykonawcze do niej nie precyzują formy i sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT. Nie zawierają także jednolitego, obowiązującego wzoru tej ewidencji. Ewidencja VAT ma zapewniać podatnikowi prawidłowe wypełnienie deklaracji VAT. W przypadku sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej dokumentami, które stanowią podstawę zapisów w ewidencji sprzedaży VAT, są dobowe raporty fiskalne lub miesięczny raport fiskalny. Raporty te zawierają dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku. Tym samym spełniają warunki do ujęcia ich w ewidencji sprzedaży VAT.

Porady prawne

Zatem jeżeli podatnik wystawił fakturę VAT, która dokumentuje sprzedaż zaewidencjonowaną już w kasie fiskalnej, to wystawionej faktury nie ujmuje ponownie w ewidencji sprzedaży VAT, nie musi też prowadzić szczególnej ewidencji takich faktur. Kwoty, które wynikają z faktury, znajdują się bowiem w raporcie fiskalnym, który stanowi podstawę ujęcia dokonanej transakcji w ewidencji sprzedaży VAT. Sprzedaż udokumentowaną jednocześnie paragonem fiskalnym i wystawioną fakturą VAT należy ująć w ewidencji sprzedaży tylko raz. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne