Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowej

Pytanie:

Na jakich podstawach prawnych opiera się funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowej

Należy zauważyć, iż ustawodawca reguluje powyższą kwestię w dwóch zasadniczych aktach prawnych. Pierwszym z nich jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, drugą natomiast ustawa Prawo spółdzielcze. Pierwszy ze wskazanych aktów prawnych, mających charakter lex specialis nie reguluje zagadnień organizacyjnych samej spółdzielni mieszkaniowej. W konsekwencji, powyższe zagadnienie należy analizować w oparciu o przepisy ustawy Prawo spółdzielcze. Zasadniczą cechą powyższej regulacji jest przy tym danie spółdzielni znacznej swobody w określeniu jej ustroju wewnętrznego, działania organów i ich kompetencji. Co za tym idzie, ustawowa regulacja ma charakter jedynie częściowy, a zdecydowany zakres spraw został przesunięty na grunt statutowy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne