Hałas w mieszkaniu w dzień

Pytanie:

Jestem studentem szkoły muzycznej i chciałbym kupić do swojego mieszkania (4 piętrowy budynek w Warszawie) pianino akustyczne. Pianina takie potrafią być w miarę głośne (zależy to od modelu, konstrukcji budynku itd.), więc istnieje szansa, że moja gra będzie słyszalna w mieszkaniach innych ludzi. Grać zamierzałbym przeważnie między godziną 10 rano a około 22:00, prawdopodobnie około 1 godzinę dziennie. I w związku z tym pytanie: czy obowiązuje jakieś prawo które nakładałoby jakieś ograniczenie hałasu w godzinach innych niż cisza nocna (od 22 do 06)?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Hałas w mieszkaniu w dzień

Jest Pan właścicielem mieszkania. Zgodnie z art. 144. Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Ustanowione w art. 144 kryterium zakłóceń (przeciętna miara) określone jest przez dwa czynniki połączone ze sobą koniunkcją „i". Oznacza to, że do ustalenia, czy mamy do czynienia z przekroczeniem przeciętnej miary, niezbędna jest ocena, czy działanie lub zaniechanie zakłóca korzystanie z nieruchomości ponad przeciętną miarę wynikającą nie tylko ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości, ale także ze stosunków miejscowych. Określenie „stosunki miejscowe" odnosi się zarówno do miejsca, jak i czasu (tak SN w orz. z 3 lipca 1969 r., II CR 208/69, LexPolonica nr 296027, OSPiKA 5/71, poz. 87), oznacza zaś zbiór nieokreślonych ilościowo desygnatów składających się na bardzo pojemne pojęcie charakteryzujące ocenę zakłóceń w danych, konkretnych okolicznościach, czy zakłócenia te uważane są powszechnie za zwykłe, czy bardzo uciążliwe, czy mają charakter masowy, w jaki sposób są odczuwane i jak oddziałują na nieruchomości sąsiednie, czy chodzi o okolicę przemysłową, rolniczą, czy o aglomerację miejską itp. Okoliczności, które decydują o przeciętnej mierze zakłóceń, mają charakter zmienny, zależny od wielu czynników, w tym w znacznym stopniu od układu miejscowych stosunków. Wynika z tego, że ustalenie, czy przeciętna miara zakłóceń została przekroczona, może przedstawiać się różnie nawet przy jednakowym ich rodzaju (Rudnicki Stanisław, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe,Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie IX, s. 560)

Społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości - podobnie jak i stosunki miejscowe - jest cechą obu nieruchomości: wyjściowej i dotkniętej immisją. Zazwyczaj inna będzie ocena, czy granice zakłóceń zostały przekroczone w sytuacji, gdy na obu nieruchomościach prowadzona jest działalność przemysłowa, a zakłócenie występuje w postaci hałasu, niż w sytuacji, w której hałas dotyka nieruchomość o charakterze mieszkalnym czy rekreacyjnym, uniemożliwiając normalny wypoczynek właścicielowi lub jego bliskim. Społeczno - gospodarcze przeznaczenie nieruchomosci wynika z jej charakteru i jest określone w planach zagospodarowania przestrzennego, a niekiedy w decyzji administracyjnej.

Jak wynika z powyższego, nie można jednoznacznie określić, jaki stopień i czas trwania hałasu wykracza ponad przeciętną miarę. Zależy to od stosunków miejscowych. Nie wydaje się jednak, żeby gra przez godzinę dziennie przekraczała przeciętną miarę. Przykładowo za taki został uznany hałas związany z działaniem restauracji z dansingiem, w której używano sprzętu wzmacniającego (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1975 r., sygn. akt III CZP 89/74, LexPolonica nr 301511).

Na zakończenie pragniemy zwrócić uwagę na treść art. 51 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny, (...) podlega karze aresztu do 2 miesięcy, ograniczenia wolności albo grzywny".  Polecamy zatem rozważne korzystanie z instrumentu, gdyż sąsiedzi mogą powoływać się także na ten artykuł.  

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

umowa najmu okazjonalnego

26.6.2019 przez: lokator82

cisza nocna w Sylwestra

23.5.2019 przez: olaksandra

Notariusz Tczew

22.10.2018 przez: jan.magiera