Hipoteka a sprzedaż nieruchomości obciążonej

Pytanie:

"Czy obciążenie nieruchomości hipoteką wpływa na możliwości prawne jego sprzedaży?"

Odpowiedź prawnika: Hipoteka a sprzedaż nieruchomości obciążonej

Obciążenie nieruchomości hipoteką nie stoi na przeszkodzie zbyciu tej nieruchomości, a więc jej sprzedaży, darowiźnie, dokonaniu zamiany itp.

Art. 72 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej ukwh) wyraźnie stanowi, że niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się względem wierzyciela hipotecznego, że nie dokona zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki. Właściciel domu w pełni swobodnie może decydować o tym kiedy i komu dom sprzeda i hipoteka nie stanowi w tym względzie żadnych ograniczeń. Należy bowiem pamiętać, że hipoteka jest „przypisana” do nieruchomości, a nie do właściciela tej nieruchomości. Zatem obciążenie hipoteczne będzie istniało na nieruchomości niezależnie od tego kto (i jak często) będzie właścicielem tej nieruchomości.

Art. 65 ukwh

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika