Kary za używanie oleju opałowego w samochodzie

Pytanie:

Jakie kary i procedury będą nałożone na mnie jeżeli policja, inspekcja drogowa, służby celne zatrzymają mnie (czyli właściciela firmy) i w zbiorniku firmowego samochodu stwierdza zamiast oleju napędowego olej opałowy? Ten sam przypadek tylko pracownik. Ten sam przypadek tylko pracownik oświadcza, że sam nalał oleju opałowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

1.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kary za używanie oleju opałowego w samochodzie

Zasilanie silników wysokoprężnych olejem opałowym jest uznane za wykroczenie. Policja może kontrolować zawartość baku na mocy rozporządzenia MSWiA z 24 września 2002 roku. Samo używanie oleju opałowego do celów napędowych podlega karze grzywny do 500 złotych wg. kodeksu wykroczeń. Grzywna taka nadawana jest w postępowaniu mandatowym przewidzianym przez przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy przewiduje jednak jeszcze inne wykroczenie, które ma związek z uszczupleniem kwoty należnego podatku akcyzowego, przewiduje to art.73a, w takiej sytuacji kara jest już znacznie bardziej dotkliwa. Co do zasady policja wypisuje mandat na prowadzącego pojazd, bez względu na to czy jest on właścicielem samochodu czy tylko posiadaczem zależnym. Zawsze jednak jeżeli np. kierujący pojazdem nie zgadza się z nakładanym mandatem może odmówić jego przyjęcia, wtedy organ ,którego funkcjonariusz nałożył grzywnę skieruje sprawę do sądu z wnioskiem o ukaranie. W postępowaniu sądowym sąd zbada w wyniku czyjego działania doszło do popełnienia wykroczenia. Jeżeli pracownik ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę ponosi on odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w kodeksie pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

jazda po alkoholu

10.2.2021 przez: miracle

mandat za picie - odmówiłem przyjęcia

11.8.2020 przez: ciapaty

kradzież piwa, nieodrobienie kary

24.7.2018 przez: Sebascz4444