Klauzula prawa pierwokupu w umowie dzierżawy

Pytanie:

Czy umowa dzierżawy nieruchomości zawarta z Urzędem Miasta, będącym wydzierżawiającym, może zawierać klauzulę o pierwokupie przez dzieżawcę, w myśl postanowień kodeksu cywilnego? Czy Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami wyłącza jednostki samorządu terytorialnego z postanowień kodeksu cywilnego w kwestii pierwokupu?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Klauzula prawa pierwokupu w umowie dzierżawy

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie wyłącza prawa pierwokupu określonego w ustawie kodeks cywilny.Należy jednak pamiętać, że prawo pierwokupu dotyczy tylko nieruchomości rolnych. Natomiast ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala organom samorządu terytorialnego ustanowić na rzecz dzierżawcy prawo pierwszeństwa w nabyciu dzierżawionej nieruchomości, nawet gdy nie ma ona charakteru rolnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne