Konieczność uzasadnienia podwyżki czynszu

Pytanie:

Ostatni raz czynsz podniosłem w maju 2005 roku, dając jednocześnie wypowiedzenie w styczniu. Czy teraz wypowiedzenie może być krótsze, np. miesięczne? Obecnie czynsz jest mniejszy niż 3% wartości odtworzeniowej. O ile maksymalnie mogę podnieść czynsz bym nie musiał tego uzasadniać - czy tylko do wartości odtworzeniowej czy jakiś procent powyżej tej stawki?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Konieczność uzasadnienia podwyżki czynszu

Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin ten ustawowo wynosi 3 miesiące, ale strony w umowie mogą ustalić termin dłuższy.

Uzasadnienie jest wymagane, gdy w wyniku podwyżki wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu przekroczy w skali roku 3 % wartości odtworzeniowej lokalu. W takiej sytuacji najemca może na piśmie żądać, aby właściciel w terminie 7 dni przedstawił pisemnie przyczynę podwyżki i jej kalkulację. W ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia lokator może zakwestionować taką podwyżkę, wnosząc pozew do sądu.

Porady prawne

Wynika z tego, iż dopóki czynsz nie przekroczy w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokalu, nie będzie konieczne uzasadnienie podwyżki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne