Kontrola chorego pracownika

Pytanie:

"Czy zakład pracy może mnie skierować na komisję lekarską w chwili kiedy przebywam na zwolnieniu lekarskim - powyżej jednego miesiąca?"

Odpowiedź prawnika: Kontrola chorego pracownika

Oczywiście, że zakład pracy może dokonać kontroli prawidłowości wystawienia zwolnienia lekarskiego. Kontrole taką przeprowadza lekarz - orzecznik Zakłądu Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek zakładu pracy. Zakład pracy może wystąpić do ZUS o przeprowadzenie kontroli dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Zakłąd może zawsze dokonac tej kontroli, bez względu na długość niezdolności do pracy stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika