Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

Pytanie:

Firma nie posiada (nie zakupiła nigdy odbiornika radiofonicznego). Pracownik firmy, który ma zarejestrowany swój prywatny przenośny odbiornik radiofoniczny i opłaca abonament, przynosi go do pracy za zgodą swojego przełożonego. Czy firma, na terenie której pracownik używa swojego prywatnego odbiornika radiofonicznego, zobowiązana jest do opłacania abonamentu RTV? Czy w tej sytuacji istnieje jakakolwiek odpowiedzialność pracodawcy w przypadku kontroli opłat abonamentowych przez kontrolerów Poczty Polskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

Zgodnie z postanowieniami ustawy o radiofonii i telewizji, za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Co więcej, domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. W związku z faktem, że pracownik przynosi odbiornik, za który opłaca abonament, nie ma konieczności powtórnego uiszczania tej opłaty. Pamiętać należy jednak, że za używanie niezarejestrowanego odbiornika grożą sankcje. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne