Korzystanie z przystanków autobusowych

Pytanie:

Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Korzystanie z przystanków autobusowych

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 43) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Taką gminną osobą prawną są natomiast miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne.  Uchwały rady gminy mogą dotyczyć zasad gospodarowania mieniem komunalnym.  Wykorzystywanie przez prywatnych przewoźników przystanków autobusowych wymaga więc uiszczania opłat, gdyż jest to korzystanie z mienia komunalnego. Sposób uiszczania opłat powinien zostać określony w umowie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne