Koszty przesyłki przy reklamacji

Pytanie:

Czy w wypadku, jeśli miejsce kupna towaru jest oddalone od miejsca jego produkcji, a więc sprzedawca musi reklamowany towar wysłać paczką do producenta, może on, w wypadku nie uznania kosztów reklamacji, obciążyć klienta kosztami przesyłki (w jedna lub w obie strony)?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.10.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty przesyłki przy reklamacji

Reklamacja dotyczy sytuacji, gdy konsument korzysta z uprawnień wynikających z rękojmi. Zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania umów sprzedaży w razie nie uwzględnienia reklamacji na sprzedawcy ciąży obowiązek pisemnego zawiadomienia o tym konsumenta oraz dokonania zwrotu dostarczonego mu towaru z reklamacją. Nie dokonanie zawiadomienia w terminie 14 dni uznaje się za uwzględnienie reklamacji zgodnie z żądaniem konsumenta. Przepisy kodeksu cywilnego w sposób dokładny precyzują, iż w przypadku uwzględnienia żądań kupującego koszty związane z dochodzeniem tych roszczeń ponosi sprzedający. Brak wprost uregulowania, które umożliwiałoby sprzedawcy rozpoznającemu reklamację żądania od konsumenta zwrotu kosztów nie uwzględnionej reklamacji. Takie uregulowanie ma na celu umożliwienie konsumentowi realizowanie swych uprawnień i wyrównania szans w konfrontacji z producentami i sprzedawcami. Istniałaby ewentualnie szansa dochodzenia tego typu kosztów od konsumenta, gdyby sprzedawca wykazał, iż konsument nadużywał swego prawa kilkakrotnie bezpodstawnie wnosząc reklamację i w ten sposób narażając sprzedawcę na niczym nie uzasadnione koszty.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne