Kwalifikacje nauczyciela a zwolnienie z pracy

Pytanie:

Czy można zwolnić nauczyciela mianowanego nie posiadającego kwalifikacji do nauczania konkretnego przedmiotu przed upływem 31.08.2006 r.? Dyrektor nie chce tego robić, ale są naciski pani wizytator.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kwalifikacje nauczyciela a zwolnienie z pracy

Zgodnie z art. 7 ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciele mianowani w dniu wejścia w życie nowej ustawy z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego. Z tym że z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji, stosunek pracy wygasa z dniem 31 sierpnia 2006 r., o ile wcześniej nauczyciele ci nie uzupełnią kwalifikacji lub nie zostanie z nimi rozwiązany stosunek pracy w odrębnym trybie. Jeżeli zatem nie zachodzą inne przesłanki, które usprawiedliwiałyby rozwiązanie stosunku o pracę, to nie można zwolnić nauczyciela mianowanego z tego względu, że nie uzyskał wymaganych kwalifikacji, gdyż mają oni na to czas do sierpnia 2006 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Odsetki

Dzisiaj 3:8:6 przez: Raflew

Prawo do działki

14.10.2021 przez: mementomori9

Prawo do działki

14.10.2021 przez: mementomori9

Oświadczenie od redakcji przy chęci publikacji pracy

13.10.2021 przez: AnnaDabrowskaWro