Nadanie numeru porządkowego

Pytanie:

Wystąpiłem do Gminy o nadanie numeru porządkowego dla mojej nieruchomości. Czy na wniosku o nadanie numeru porządkowego zobowiązany jestem do naklejania znaczków opłaty skarbowej i w jakiej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nadanie numeru porządkowego

Zgodnie z artykułem 47a oraz 47b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań gminy należy:
1) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy,
2) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.
Sposób ustalania numerów porządkowych ma być określony przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia. Ma to być rozporządzenie określające sposób ustalania numerów porządkowych oraz oznaczania nimi nieruchomości, uwzględniając w szczególności, że oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości.
Sama czynność nie podlega opłatom, jednak ustalenie numeru porządkowego nieruchomości na wniosek zainteresowanego podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, za każdy załącznik 50 groszy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: