Niedotrzymanie warunków ugody pozasądowej

Pytanie:

"Firma A sprzedała firmie B towar. Termin płatności już upłynął. Firma A dała namówić się firmie B na ugodę stanowiącą, że za 60% towaru firma B zapłaci w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy, a za 40% towaru (termin płatności za niego również upłynął) dopiero wtedy, gdy uda jej się sprzedać ten towar chyba, że firma A zdecyduje się ten towar odebrać. Firma B niedotrzymała terminu zapłaty wyznaczonego w ugodzie. Czy oznacza to, że firma A może w tej sytuacji żądać na nowo natychmiastowej zapłaty za te 40% towaru?"

Odpowiedź prawnika: Niedotrzymanie warunków ugody pozasądowej

Niedopełnienie przez jedną ze stron stosunku obligacyjnego warunków ugody winno powodować natychmiastową wymagalność całego roszczenia drugiego kontrahenta. Istotną rolę odegra jednak treść ugody, w szczególności to, co strony postanowiły na wypadek jej niewykonania. Wydaje się jednak, iż na skutek niewykonania warunków ugody przez jedną ze stron kontrahenci powrócili do stanu sprzed jej zawarcia: skoro jeden z nich nie zapłacił za cały towar w zastrzeżonym terminie płatności, druga strona może domagać się zapłaty za niego powiększonej zgodnie z ogólnymi regułami prawa zobowiązaniowego o odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w płatności od dnia następującego po ostatnim dniu terminu zapłaty.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika