Nieopłacanie składek przez pracodawcę

Pytanie:

Pracuje na etacie w Spółce z o.o., firma jest w trudnej sytuacji finansowej, zalega miedzy innymi za świadczenia w stosunku do ZUS. Najprawdopodobniej spółka zostanie zlikwidowana i raczej nie będzie w stanie uregulować zaległość do ZUS-u. Czy w związku z tym, że za moją osobę nie zostały zapłacone składki będzie wiązało się to z mniejszymi świadczeniami emerytalnymi? Czy jeśli zachorowałbym to czy nie będzie problemów z otrzymaniem zasiłku chorobowego z ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nieopłacanie składek przez pracodawcę

14.9.2010

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że decydujące znaczenie dla objęciem ubezpieczeniem społecznym pracownika (emerytalnym, rentowym, wypadkowym i chorobowym) jest zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego przez pracodawcę. Obowiązek ten musi być spełniony w terminie 7 dni od powstania obowiązku zgłoszenia czyli nawiązania stosunku pracy (art. 13 i 36 Ustawy system ubezpieczeń społecznych). Od tego momentu płatnik składek jest obowiązany do obliczania składek na ubezpieczenie zgodnie z obowiązującą stopą stawek procentowych, potrącenia ich z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki, a w szczególności przekazać właściwą dokumentację rozliczeniową do ZUS.

Jeżeli wiec jest Pan objęty ubezpieczeniem (a więc zawarł Pan umowę o pracę i pracodawca zgłosił Pana do ubezpieczenia społecznego) okoliczność, że pracodawca nie opłaca składek nie powodują co do zasady negatywnych konsekwencji dla pracownika. Nadal może on liczyć na zasiłek chorobowy i pełną emeryturę z I filara. Ewentualne perturbacje mogą natomiast nastapić w przypadku II filara systemu emerytalnego. Jeżeli płatnik nie odprowadza składek, ZUS nie przekazuje stosownego procentu do OFE. Wobec tego pieniądze te nie pracują na przyszłego emeryta. Z tego tytułu należy analizować raporty z ZUS i OFE.

Natomiast zaległości w opłacaniu składek jest długiem pracodawcy, który podlegać będzie ściągnięciu przez ZUS. W tej materii warto zwrócić uwagę na treść art. 40 ust. 1 a Ustawy system ubezpieczeń społecznych, na mocy którego jeżeli ubezpieczony niebędący płatnikiem składek w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu opłacenia składki, stwierdzi, że składka ta nie została opłacona, może zwrócić się do ZUS o udzielenie informacji, czy podjął on działania zmierzające do jej ściągnięcia.

Potrzebujesz porady prawnej?