Nieterminowe rozpatrzenie reklamacji a szkoda

Pytanie:

Czy mogę zażądać od banku odszkodowania za nierozpatrzenie w terminie reklamacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieterminowe rozpatrzenie reklamacji a szkoda

Nierozpatrzenie w terminie reklamacji przez bank może stanowić podstawę domagania się odszkodowania od banku. Rozpatrywanie reklamacji jest czynnością, do której banki są zobowiązane. W wydawanych regulaminach bankowych, banki indywidualnie zobowiązują się do rozpatrywania reklamacji w określonych terminach. Jednakże możliwość domagania się od banku odszkodowania musi być podparta istnieniem konkretnej szkody. Owa konkretna szkoda musi być w ewentualnym żądaniu odpowiednio wykazana i udowodniona. Możliwa do wyobrażenia szkoda może przejawiać się w utracie korzyści płynących z odsetek od środków deponowanych w banku, a także na możliwości dysponowania tymi środkami. Ewentualne domaganie się odszkodowania za utracone odsetki od lokat bankowych, choć możliwe, wydaje się niestety niecelowe z uwagi na niskie oprocentowanie lokat bankowych a także na wysokie koszt oraz czasokres trwania ewentualnej sprawy sądowej.

Bardziej realne byłoby domaganie się odszkodowania za utracone korzyści związane z brakiem prawa do dysponowania środkami pieniężnymi zdeponowanymi na rachunku. Aby jednak skutecznie domagać się odszkodowania, należałoby dokładnie udokumentować utracone korzyści. Konieczne byłoby np. udowodnienie, że brak dostępności do środków zdeponowanych w banku, co do których toczyło się postępowanie reklamacyjne, spowodowało powstanie konkretnej straty w postaci utraconych korzyści z ewentualnej inwestycji tych środków. Generalnie udowodnienie powyższych okoliczności może stanowić trudności. Jednak odpowiadając na Pańskie pytanie, możliwość domagania się odszkodowania od banku za nierozpatrzenie w terminie reklamacji należy uznać za dopuszczalną.
Ostatnio powołana została instytucja Arbitra bankowego przy

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: