Obiecanie zawarcia umowy a umowa przedwstępna

Pytanie:

Czy właściciel przekazując lokal po wyprowadzającym się lokatorze innemu, sąsiedniemu lokatorowi, który chce go kupić może go z tego lokalu eksmitować? W błąd wprowadził lokatora właściciel. Lokator doprowadził lokal do stanu \"zamieszkania\" i teraz właściciel twierdzi, że to mieszkanie jest mu potrzebne. Właściciel lokalu obiecał lokatorowi sprzedać ten lokal. Teraz właściciel chce wyrzucić lokatora następcę, któremu to ten sam właściciel przekazał lokal mieszkalny na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zamierzając wkrótce mu ten lokal sprzedać. Przy tym właściciel twierdzi, że lokator ten zajmuje ów lokal bezprawnie. Jaka jest moc prawna protokołu zdawczo-odbiorczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obiecanie zawarcia umowy a umowa przedwstępna

Samo obiecanie zawarcia umowy sprzedaży nie ma waloru prawnego. Nie jest to umowa i to zarówno przedwstępna jak również zobowiązująca do przeniesienia własności, która uprawnia do żądania zawarcia umowy definitywnej.

By można było żądać zawarcia umowy definitywnej sprzedaży powinna być zawarta albo umowa przedwstępna albo zobowiązująca do przeniesienia własności i to w formie aktu notarialnego.

Właściciel ma prawo do decydowania o swojej własności. Ograniczenia mogą wynikać z umów np. najmu. By można było eksmitować lokatora trzeba najpierw wypowiedzieć umowę bowiem do czasu rozwiązania tej umowy lokator zajmuje lokal zgodnie z prawem. Zatem w zależności czy lokal ten, który został doprowadzony do stanu zamieszkania był zajmowany w oparciu o tytuł np. najmu czy bezprawnie właściciel może żądać eksmisji albo po rozwiązaniu umowy albo ze skutkiem natychmiastowym.

Porady prawne

Protokół zdawczo-odbiorczy to najprościej mówiąc rodzaj dokumentu, w którym zamawiający uznaje, że wykonanie części lub całości zamówienia (np. remont) został zaakceptowany przez zamawiającego. Jak domniemujemy właściciel pozwolił lokatorowi na wyremontowanie lokalu a ten myślał, że po jego odremontowaniu będzie mógł go nabyć.

Zatem właściciel nie jest za takie obiecanie zobowiązany do sprzedaży lokalu. Gdyby przyjąć, że doszło do skutecznego zawarcia umowy przedwstępnej to jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Jak już wyżej zaznaczono nie doszło do zawarcia skutecznej umowy przedwstępnej.

Strona, która wykonała remont (lokator) może żądać zapłaty wynagrodzenia jeśli najmowała lokal w oparciu o przepisy o najmie. Najemca jest zobowiązany do drobnych nakładów. Remont kapitalny nie był drobnym nakładem. Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

W przypadku braku tytułu do zajmowania lokalu lokator, który wykonał remont może żądać zwrotu kosztów i wynagrodzenia w oparciu o umowę zlecenia jeśli w ogóle doszło do jej zawarcia. Nie jest to raczej prowadzenie sprawy bez zlecenia bowiem właściciel wiedział o wykonywanym remoncie i akceptował ten stan. Z przyjęcia protokołu zdawczo-odbiorczego można domniemywać, że strony zawarły umowę zlecenia lub jej rodzaj.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Jaki jest cel zawarcia umowy przedwstępnej? Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości np. Kowalski nie chce jeszcze sprzedać swojego samochodu Nowakowi, ale chce się zobowiązać, że sprzeda go w późniejszym czasie. Jeśli strony nie są jeszcze gotowe do zawarcia (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej umowy deweloperskiej. W praktyce często niestety umowy rezerwacyjne proponowane są przez dewelopera (...)

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Stan faktyczny Spółdzielnia mieszkaniowa posiada do sprzedaży mieszkanie własnościowe. Najpierw zaoferowała jego kupno swoim oczekującym członkom. Niebawem, jeśli nikt z nich nie zdecyduje się kupić, na mieszkanie zostanie ogłoszony przetarg otwarty. Jestem zainteresowany kupnem tego lokalu, jednocześnie moi znajomi jako członkowie spółdzielni dostali ofertę pierwokupu. Czy jest możliwe (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji inwestycji. Treść oferty wiąże oferenta (składającego ofertę) i dlatego trzeba zwrócić (...)

Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

Stan faktycznyPrzewiduję zawarcie standardowej umowy spółki jawnej, w której będzie dwóch wspólników. Wiemy, że w przyszłości skład osobowy spółki może się powiększyć o trzecią lub nawet czwartą osobę. Jak przewidzieć to w umowie spółki? Dodam, że w zakresie udziałów będą one raczej symboliczne, spółka świadczy bowiem (...)

W jakiej formie należy zawierać umowy?

W jakiej formie należy zawierać umowy?

Podstawową zasadą polskiego prawa jest swoboda wyboru formy umowy. Oznacza to, że strony zawierając umowę mogą zawrzeć ją w formie ustnej, pisemnej, aktu notarialnego itd. Wymagane jest tylko zachowanie, które ujawnia wolę zawarcia umowy stron w sposób dostateczny.   W przypadku kupna gazety jest to wybór gazety i zapłata ceny, a z drugiej strony przyjęcie ceny. (...)

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

  Stan faktyczny   Dostałam w darowiźnie mieszkanie od rodziców, które sprzedałam w listopadzie 2003 r., przed upływem 5 lat od momentu darowizny (2000 r.). Złożyłam stosowne oświadczenie w US, że w ciągu 6 miesięcy wykorzystam pieniądze ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe. W grudniu 2003 r. podpisałam umowę przedwstępną kupna mieszkania, wpłaciłam (...)

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Pozwany zobowiązał się wobec powoda do do wybudowania i sprzedaży lokali mieszkalnych. Umowy" te zawarto w zwykłej formie pisemnej. Pozwany nie wykonał umowy w terminie, dlatego powód odstąpił od tych umów i wytoczył powództwo o naprawienie szkody (m.in. korzyści utracone w związku ze wzrostem cen mieszkań). Sąd Okręgowy, który rozpatrywał sprawę, uznał, (...)

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

Na czym polega konstrukcja "prawa do rzeczy"? Wielu z nas słyszało o skardze pauliańskiej, która stanowi ochronę wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika, a konkretnie - przed jego niewypłacalnością, do której sam się doprowadza. Co jednak, gdy wierzycielowi chodzi o konkretny przedmiot, jaki znajduje się w majątku dłużnika? Dłużnik może się go pozbyć i (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne jest to, że ci, którzy korzystają z bankowych kredytów przyczyniają się do wzrostu (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest (...)

Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym

Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym

Instytucja zaliczki nie została zdefiniowana w prawie. Częste występowanie jej w ramach stosunków cywilnych wymaga jednak określenia funkcji zaliczki, a w szczególności wyraźnego odróżnienia jej od zadatku, szczegółowo określonego w Kodeksie cywilnym. Zadatek a zaliczka Pojęcie zaliczki nie jest równoznaczne z zadatkiem, a różnica (...)

Kto może się domagać zawarcia umowy przedwstępnej?

Kto może się domagać zawarcia umowy przedwstępnej?

Strona, z której winy nie doszło do wykonania umowy przedwstępnej, nie ma prawa się domagać sądowego sfinalizowania kontraktu. Taki wniosek płynie z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. I ACa 1184/07). Zgodnie z art. 390 kodeksu cywilnego, jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody. Ale (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Prawnicy przyznają — ponieważ ceny mieszkań, gruntów i budynków idą w górę z miesiąca na miesiąc, na atrakcyjności straciła przedwstępna umowa kupna nieruchomości. Powód jest prosty — sprzedającemu bardzo trudno się z takiej umowy wycofać. (...)— Sprawy o dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej są bardzo ryzykowne. Po pierwsze, nawet wtedy, gdy sprzedający sądowo (...)

Zalety umowy przedwstępnej

Zalety umowy przedwstępnej

Jeśli nie może dojść do podpisania określonej umowy, ale jest wola stron do jej zawarcia, warto pomyśleć o umowie przedwstępnej. (...)Oznacza to, że przy prawidłowo skonstruowanej umowie przedwstępnej istnieje niemal pewność, że dojdzie do oczekiwanej transakcji (czyli zawarcia umowy przyrzeczonej) w przyszłości. — Jednocześnie, co jest pewnym standardem w obrocie gospodarczym, (...)

Umowa przedwstępna jako sposób nawiązania stosunku pracy

Umowa przedwstępna jako sposób nawiązania stosunku pracy

Rekrutacja i selekcja nawet jeśli kończy się sukcesem - obie strony usatysfakcjonowane, pracodawca zadowolony z wybranego kandydata, pracownik z nowego miejsca pracy - niekoniecznie oznacza natychmiastowe zawarcie umowy o pracę. Czasem kandydat potrzebuje trochę czasu na rozliczenie się z poprzednich zobowiązań. Nierzadko także pracodawca nie jest jeszcze gotów (...)

Kto w rzeczywistości ponosi ryzyko upadłości dewelopera?

Kto w rzeczywistości ponosi ryzyko upadłości dewelopera?

Dzisiaj już chyba niewiele osób dziwi, iż odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: klienci. Niestety taka jest prawda. Jednakże klienci nie są zupełnie bezradni. O poziomie bezpieczeństwa kupującego decyduje bowiem w znacznej mierze treść zawartej z deweloperem umowy. Nie stanowi wielkiego odkrycia stwierdzenie, iż deweloperzy w umowach z klientami dążą do zawarcia postanowień (...)

Czy można zawrzeć umowę przedwstępną o pracę?

Czy można zawrzeć umowę przedwstępną o pracę?

Przyszły pracownik i pracodawca mogą zawrzeć wiążącą ich przedwstępną umowę o pracę. Jednoznacznie potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 2004 r. (II PK 108/04). W razie odmowy zawarcia takiej umowy każdej ze stron wolno domagać się od drugiej odszkodowania za szkody poniesione z tej przyczyny. Rzeczpospolita 21.08.2008 r. umowa, przedwstępna, praca, zatrudnienie

Przedawnienie roszczenia o zwrot zadatku

Przedawnienie roszczenia o zwrot zadatku

Przedsiębiorca, który w związku z umową przedwstępną dał kontrahentowi zadatek, a nie doszło do zawarcia umowy definitywnej, może domagać się zwrotu zadatku przez trzy lata. Jeśli umowę przedwstępną zawarli nieprzedsiębiorcy, termin ten wynosi dziesięć lat. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 8 marca 2006 r. To bardzo ważne orzeczenie, jako że zawieranie umów przedwstępnych (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

Charakterystyka najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego uregulowana jest w Kodeksie cywilnym i nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Sam Kodeks nie zawiera definicji lokalu użytkowego, znajdziemy ją w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  Co to jest mieszkaniowy zasób gminy? Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dla realizacji tych postulatów gmina wykorzystuje tak zwany mieszkaniowy zasób (...)

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Czym jest najem lokalu mieszkalnego? Przez najem lokalu mieszkalnego należy rozumieć stosunek prawny, w ramach którego jedna ze stron (wynajmujący) zobowiązuje się do oddania lokalu mieszkalnego do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a druga strona (najemca) zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Zasadą jest, iż najem powstaje w wyniku zawarcia (...)

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

Skutkiem zawarcia umowy jest powstanie względnie trwałego stosunku pomiędzy stronami. Istotą najmu jest czasowość korzystania przez najemcę z przedmiotu najmu w powiązaniu z ekwiwalentnym świadczeniem czynszu. Okres ten może być wyznaczony w sposób ścisły przez podanie konkretnej daty lub bez ścisłego oznaczenia tego okresu. Jeżeli termin nie jest wyznaczony, każda ze stron (...)

Dopuszczalna nierówność dzieci najemców...

Dopuszczalna nierówność dzieci najemców...

Zróżnicowanie ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców nie narusza Konstytucji Zakwestionowany przepis Kodeksu cywilnego prowadzi w praktyce do różnicowania dzieci jedynego najemcy i dzieci współnajemców. Polega ono na tym, że dzieci współnajemców mogą wstąpić w najem (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed wejściem zmian w życie.   W jakich dziedzinach nie będzie się stosowało przepisów (...)

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jeśli chcesz wynająć mieszkanie i mieć „względne” poczucie bezpieczeństwa, podpisz umowę o najem okazjonalny i dopełnij wszystkich wymogów przewidzianych przez ustawę. Wysiłek związany z wymogami formalnymi może zaprocentować wówczas, gdy lokator okaże się nierzetelny i zajdzie potrzeba jego eksmisji. Najem okazjonalny ułatwia i przyspiesza postępowanie egzekucyjne (...)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

  Kiedy można wstąpić w stosunek najmu? Może się zdarzyć, że podczas trwania stosunku najmu, wynajmujący zbędzie (np. sprzeda lub daruje) przedmiot tego najmu (np. mieszkanie). Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji nabywca rzeczy wstępuje w miejsce zbywcy rzeczy najętej. Tak więc stosunek najmu będzie trwał nadal, jedynie zbywcę zastąpi nabywca. Na przykład jeśli Kowalski (...)

Społeczne agencje najmu

Społeczne agencje najmu

Od 23 lipca 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom będą mogły powstawać społeczne sgencje najmu – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Nowe rozwiązania przewidują (...)

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

    Kiedy można rozliczać się ryczałtem z przychodów z wynajmu? Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , dochody osiągane ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, czyli m.in. z najmu, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarcza, są opodatkowane (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Niniejszy artykuł w zakresie najmu lokalu dotyczy lokalu użytkowego. Obowiązki wynajmującego Głównymi obowiązkami wynajmującego jest: wydanie rzeczy, utrzymanie rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania najmu. Poza tym ponosi on odpowiedzialność za wady przedmiotu najmu. Wydanie rzeczy Wydanie rzeczy jest podstawowym obowiązkiem wynajmującego, (...)

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Z jakimi problemami borykają się obecnie właściciele mieszkań? Komornicy prowadzą rocznie ok. 7.000 spraw eksmisyjnych (postępowań o opróżnienie lokalu). Gdyby prawo nie chroniło tak bardzo lokatorów, eksmisji byłoby zapewne więcej. Dotychczas obowiązujące przepisy nie sprzyjają właścicielom, pozbawiając ich praktycznie możliwości pozbycia się lokatorów, nawet (...)

Najem telefonów - informacje UOKiK

Najem telefonów - informacje UOKiK

Konsumencie, uważaj na firmy, które oferują najem zamiast sprzedaży sprzętu elektronicznego. Skargi konsumentów UOKiK otrzymuje skargi na sklepy, które mogą w niedostatecznie czytelny sposób informować o charakterze zawieranej z konsumentem umowy - czy jest to sprzedaż, czy najem sprzętu elektronicznego. ##baner## Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (...)

Propozycja ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Propozycja ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, przygotowany przez ministra finansów.  Co proponuje rząd? W ustawie przewidziano szczególne rozwiązania, w tym podatkowe dla firm inwestujących w najem nieruchomości mieszkalnych. Przede wszystkim wprowadzono do polskiego prawa status firmy inwestującej w najem nieruchomości – (...)

Krajowy Zasób Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości

Czemu mają służyć nowe przepisy?  Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem (w tym z opcją uzyskiwania własności przez najemcę – najem z opcją), o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Na mocy ustawy powoływany jest Krajowy Zasób Nieruchomości (...)

Zwrot kosztów samochodu zastępczego nie tylko dla przedsiębiorcy

Zwrot kosztów samochodu zastępczego nie tylko dla przedsiębiorcy

W orzecznictwie sądów utrwalone jest stanowisko, iż z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku należy się – obok kosztów naprawy – również zwrot wydatków najmu samochodu zastępczego, jeśli poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą i wykorzystywał do tego uszkodzony pojazd. Rozbieżności pojawiały się natomiast w sytuacji, gdy poszkodowany nie prowadził (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy TBS Sp. z o.o. która aktualnie znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu w trybie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Etap postępowania - rozpoznanie sprzeciwów w związku ze sporządzona listą wierzytelności. Najprawdopodobniej nie dojdzie do zawarcia układu, wobec czego upadłość naprawcza zostanie przekształcona w upadłość (...)

Miastom brakuje mieszkań socjalnych. NIK ujawnia dane

Miastom brakuje mieszkań socjalnych. NIK ujawnia dane

Gminy nie mają wystarczających środków, aby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w trudnej sytuacji życiowej. Niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych powoduje, że gminy muszą płacić wysokie odszkodowania. Tymczasem kolejka oczekujących na gminne lokum wydłuża się. Na koniec 2013 r. lokali socjalnych w skontrolowanych gminach (...)

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę (...)

UMOWA NAJMU  - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

UMOWA NAJMU - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie (z wyjątkiem kilkunastu przepisów) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana: specustawą antykryzysową). Ustawa ta wprowadza istotne zmiany (...)

Opodatkowanie najmu

Opodatkowanie najmu

Często w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych podatnicy decydują się wynająć posiadany lokal bądź budynek. Przychody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu, tym samym wynajmujący powinien rozważyć jaką formę opodatkowania tych przychodów wybrać. Aby ułatwić Czytelnikom podjęcie decyzji, w niniejszym opracowaniu postaramy się przybliżyć kwestie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Podział majątku przed rozwodem a hipoteka

Podział majątku przed rozwodem a hipoteka

Wraz z żoną ustaliliśmy, że to ona otrzyma dom, który razem kupiliśmy 5lat temu z kredytu bankowego pod hipotekę. Rozwód będzie za porozumieniem stron i chcemy się podzielić majątkiem wspólnym (...)

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Czy zastrzeżenie stron o zadatku u umowie przedwstępnej stanowi klauzulę umowną? Czy umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej? Czy umowa zobowiązująca do przeniesienia (...)

Forma umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Forma umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Czy zawarcie umowy przedwstępnej mającej doprowadzić do zawarcia umowy definitywnej w celu zakupu nieruchomości, musi zostać podpisane u notariusza? W zakresie skutków zawarcia umowy przedwstępnej (...)

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć (...)

Niedochowanie terminu z umowy przedwstępnej

Niedochowanie terminu z umowy przedwstępnej

Jestem właścicielem działki, którą chcę sprzedać. Przedwstępna umowa notarialna określa termin zawarcia umowy notarialnej na 5 stycznia br. Tymczasem nabywcy nie zgłaszają się z gotowością (...)

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Sytuacja: Wraz z żoną chcemy kupić działkę pod budowę domu i w przyszłości być może budynku pod warsztat, jest to działka rolna w mieście bez planu zagospodarowania przestrzennego. Po negocjacjach (...)

Zawarcie umowy przedwstępnej w formie zwykłej

Zawarcie umowy przedwstępnej w formie zwykłej

Jakie skutki niesie umowa przedwstępna najmu lokalu zawarta w zwykłej formie pisemnej. Czy mogę dochodzić zawarcia umowy właściwej? Co z zadatkiem jeżeli był dany Umową przedwstępną jest umowa, (...)

Konsekwencje niedotrzymania umowy przedwstępnej

Konsekwencje niedotrzymania umowy przedwstępnej

Jakie są skutki zawarcia umowy przedwstępnej w celu kupna nieruchomości w formie zwykłej pisemnej a jakie w formie aktu notarialnego? Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub (...)

Obowiązek zwrotu zadatku

Obowiązek zwrotu zadatku

Zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania bez formy aktu notarialnego. W umowie przedwstępnej znajduje się numer księgi wieczystej nieruchomości, w której ujawnieni są jako współwłaściciele (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od (...)

Umowa przedwstępna z przyszłym spadkobiercą

Umowa przedwstępna z przyszłym spadkobiercą

Chcę kupić mieszkanie własnościowe. Niestety właścicielka (jedyna) zmarła 2 tygodnie temu. Pozostawiła testament - osobą dziedziczącą jest jej wnuk. Pozostałe osoby z rodziny (które dziedziczyłyby (...)

Treść umowy przedwstępnej

Treść umowy przedwstępnej

Czy umowa przedwstępna kupna nieruchomości musi określać, iż sprzedający zobowiązuje się do nie pobierania opłat za obciążenie jego sąsiedniej nieruchomości służebnościami, aby można taki (...)

Umowa przyrzeczenia zawarcia umowy sprzedaży

Umowa przyrzeczenia zawarcia umowy sprzedaży

W chwili obecnej chcielibyśmy kupić mieszkanie, jednak ze względu na to, że nastąpiła migracja księgi wieczystej (jest wprowadzana w innym mieście do systemu komputerowego) nie możemy zawrzeć (...)

Bonifikata na wykup lokalu a umowa przedwstępna

Bonifikata na wykup lokalu a umowa przedwstępna

Chcę kupić mieszkanie, które posiada założoną księgę wieczystą, jednak nie może być sprzedane jeszcze przez okres 2,5 roku. Mieszkanie to zostało wykupione za 95% bonifikatą, a w umowie znajduje (...)

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

Zamierzam kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Jest to mieszkanie tzw. spółdzielcze własnościowe (bez księgi wieczystej). W związku z tym, iż sprzedający chce je przekazać (sprzedać) dopiero (...)

Wpisanie roszczeń z umowy przedwstępnej do KW

Wpisanie roszczeń z umowy przedwstępnej do KW

Chcę kupić nieruchomość dom z działką. Nieruchomość ta była własnością np. Pana K. W lutym tego roku Pan K. przekazał w akcie darowizny nieruchomość swojej matce Annie K. Właścicielka (...)

Zbycie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Zbycie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Czy istnieje możliwość przeniesienia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego? Jaką wartość ma tzw. przyrzeczenie sprzedaży? Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach (...)

Zabezpieczenie umowy przedwstępnej

Zabezpieczenie umowy przedwstępnej

Jestem w trakcie negocjacji sprzedaży mieszkania. Potencjalny nabywca chciałby, aby mu udostępnić mieszkanie zaraz po podpisaniu umowy przedwstępnej w celu jak najszybszego przystąpienia do prac (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Chcemy nabyć nieruchomość w postaci działki rolnej. Aby zabezpieczyć się przed rezygnacją drugiej strony, chcemy zawrzeć umowę przedwstępną kupna-sprzedaży nieruchomości. Umowa będzie obejmowała (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą chciał zakupić od innego przedsiębiorcy autobus. Na tę okoliczność w 2005 r. spisano dwie bardzo lakoniczne umowy. Treść pierwszej umowy: ?Wstępna (...)

Niezawarcie umowy przyrzeczonej

Niezawarcie umowy przyrzeczonej

Podpisaliśmy umowę cywilną przyrzeczenia sprzedaży mieszkania z pełnomocnikiem właścicielki mieszkania. Pełnomocnikiem jest 80 letnia matka właścicielki. W umowie była zawarta określona cena (...)

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

Czym charakteryzuje się umowa przedwstępna? Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia (...)

Umowa przedwstępna a Kodeks cywilny

Umowa przedwstępna a Kodeks cywilny

Czym według Kodeksu cywilnego jest umowa przedwstępna? Regulacje dotyczące umowy przedwstępnej zostały zawarte w art. 389 i 390 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami umowa przedwstępna to (...)

Wada a transakcja kupna-sprzedaży

Wada a transakcja kupna-sprzedaży

Zawarłem przedwstępną umowę notarialną kupna nieruchomości. Niestety w umówionym czasie na zawarcie transakcji nie otrzymałem kredytu i nie przystąpiłem do zawarcia ostatecznej umowy notarialnej (...)

Moc wiążąca dokumentu nazwanego

Moc wiążąca dokumentu nazwanego "porozumienie"

W lipcu 2005 r. zostało zawarte porozumienie między mną czyli właścicielem lokalu handlowego w Świnoujściu a deweloperem ze Szczecina, który wybudował apartamentowce tuż obok mnie. Wymagana była (...)

Umowa przedwstępna zniesienia współwłasności

Umowa przedwstępna zniesienia współwłasności

W wyniku spadkobrania własność nieruchomości została objęta przez trzech współwłaścicieli. Współwłaściciele kilka lat temu ustalili sposób podziału nieruchomości (postawili nawet ogrodzenia (...)

Elementy umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Elementy umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Jakie elementy powinny się znaleźć w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, według przepisów Kodeksu cywilnego? Zgodnie z art. 389 § 1. k.c.: Umowa, przez którą (...)

Przedwstępna umowa a przeniesienie własności

Przedwstępna umowa a przeniesienie własności

Spółka z o. o. sprzedaje działki na razie rolne nieuzbrojone, a później przekształcone na budowlane i uzbrojone. Czy można przenieść własność działki na nabywcę poprzez przedwstępną umowę (...)

Niewywiązanie się z umowy przedwstępnej

Niewywiązanie się z umowy przedwstępnej

Jedna osoba zobowiązała się w umowie do sprowadzenia dla drugiej osoby samochodu w określonym terminie. Tytułem zadatku otrzymała 3.000 zł. W umowie zapisano, że jeśli nie sprowadzi w określonym (...)

FORUM PRAWNE

Umowa przedwstępna na usługi księgowe

Umowa przedwstępna na usługi księgowe Na początku marca planuję otworzyć biuro rachunkowe. Na rozpoczęcie działalności planuję pozyskanie Funduszy z Powiatowego Urzędu Pracy. Aby udowodnić, (...)

umowa przedwstępna

umowa przedwstępna witam Mam takie pytanie podpisałam umowę przedwstępną i wpłaciłam zaliczkę czy jeśli zdecyduję się na zerwanie takiej umowy to czy pieniądze zostana mi oddane czy raczej (...)

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna Witam. Mam probelm. W kwietniu 2011r.podpsialiśmy z mężem umowę o kupno garażu-z moim ojcem. Zapłacona została połowa wartości, a pozostała część miała być zapłacona (...)

Umowa przedwstępna i finalizacja.

Umowa przedwstępna i finalizacja. Podpisałem umowę przedwstępną w zwykłej formie cywilnej nie notarialnej i teraz mam mały problem. Osoba sprzedająca mi mieszkanie ewidentnie nei ma zamiaru stawić (...)

zakład pogrzebowy

zakład pogrzebowy witam serdecznie, Kupiłam mieszkanie, ale na razie wpłaciłam tylko zaliczkę resztę muszę wpłacić do stycznia ponieważ właścicielom nie minęły jeszcze 2 lata od daty kupna (...)

Braku jednolitego systemu określania powierzchni użytkowej lokali

Braku jednolitego systemu określania powierzchni użytkowej lokali Witam wszystkich!! Zwracam się do was drodzy forumowicze z następującym problemem. Znajomy podpisał umowę przedwstępną z deweloperem (...)

dzierżawa serwisu internetowego a podatek?

dzierżawa serwisu internetowego a podatek? Witam, Nie prowadzę działalności gospodarczej, uruchamiam niedługo pewien serwis internetowy, w którym chciałbym udostępniać miejsce reklamowe. Ponieważ (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

wypowiedzenie umowy najmu mieszkania Jestem najemcą lokalu mieszkalnego. W stosunek najmu wstąpiłem 1 października 2004r. spisując umowę najmu na okres 3 lat tj. do dnia 30 września 2007r. W międzyczasie (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

najem okazjonalny

najem okazjonalny Witam czy wynajęcie lokalu różnym-studentom na okres 4 miesięcy 2 razy do roku do najem okazjonalny? Chodzi o to że 4 miesiace są studenci, potem nie ma ich przez miesiac a potem (...)

Najem lokalu - prośba o pomoc

Najem lokalu - prośba o pomoc Witam, Chciałbym prosić o pomoc i sugestie w rozwiązaniu dwóch problemów. Przez przeszło 7 lat prowadziłem działalność gospodarczą na potrzeby której, wynajmowałem (...)

Ile trwa wypowiedzenie umowy najmu - lokator wypowiada umowę właścicielowi-?

Ile trwa wypowiedzenie umowy najmu - lokator wypowiada umowę właścicielowi-? wszedzie sa tylko przepisy precyzujace czas wypowiedzenie ale ze strony wlasciciela lokalu. Ile czasu mam czekac aby rozwiazac (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny Witam. Czy jeśli będę podpisywał umowę wynajmu mieszkania najem okazjonalny parze mieszkającej razem w nieformalnym związku to u notariusza podpisuje się jedno oświadczenie czy (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny Najem okazjonalny z załącznikami podpisany z małżeństwem u notariusza 22 czerwca. W umowie zawarte że odbiór mieszkania 1 sierpnia. 27 sierpnia dowiaduję się że małżeństwo (...)

Najem Okazjonalny

Najem Okazjonalny czy w przypadku niezgłoszenia do US umowy najmu okazjonalnego w terminie 14 dni (zgłoszenie po kilku dniach od tej cezury) możliwe jest wyrażenie czynnego żalu, aby najem traktowany (...)

Najem a dzierżawa

Najem a dzierżawa Jaka jest różnica pomiędzy najmem a dzierżawą? (zawor) Najem- oddanie rzeczy do używania za czynsz. Może być najem rzeczy ruchomej lub nieruchomości. Dzierżawa- oddanie rzeczy (...)

nielegalny najem

nielegalny najem witam, od 10.12.2012 wynajmuje z partnerem i dzieckiem mieszkanie. podpisalam umowe do konca 2013 roku. jniestety dowiedzialam sie ze mieszkanie to jest wlasnoscia TBS-u a pani od ktorej (...)

Spadkobierca a najem

Spadkobierca a najem Sąd Najwyższy podjął następująca uchwałę: na podstawie art. 691 par. 1 k.c. nie można wstąpić w stosunek najmu lokalu socjalnego, o którym mowa w ustawie o ochronie praw (...)

Porady prawne