Obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Pytanie:

W przypadku jakich zamówień znajduje zastosowanie obowiązek publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, wynikający z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przewidziana w art. 11 ust. 1 Prawa zamówień Publicznych zasada publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych ma zastosowanie do wszystkich ogłoszeń podlegających obowiązkowemu ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dodatkowo w Biuletynie Zamówień Publicznych publikuje się obowiązkowo ogłoszenia:

a) o wszczęciu przetargu,

b) o wszczęciu negocjacji z ogłoszeniem,

c) o wszczęciu dialogu konkurencyjnego,

Porady prawne

d) o konkursie,

d) o udzieleniu zamówienia lub zawarciu umowy ramowej o wartości mniejszej od kwot wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( art. 95. ust. 1),

e) o wyniku konkursu o wartości mniejszej od kwot wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( art. 126 ust. 1) .

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne