Ochrona emerytalna a wypowiedzenie pracy

Pytanie:

Pracownik 17-go lutego 2014 r. wejdzie w okres ochronny, tzw. emerytalny. Pracodawca, 14 stycznia wręczył dowodnie wypowiedzenie stosunku pracy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy w takim przypadku w czasie wypowiedzenia,pracownik będzie chroniony przed wypowiedzeniem z pracy z powodu wejścia w okres ochronny czy też nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.1.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona emerytalna a wypowiedzenie pracy

Zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, który wszedł w tzw. „wiek przedemerytalny”, jest zakazem bezwzględnym. Oznacza to, że pracodawca nie może wypowiedzieć stosunku pracy jeżeli pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochrona szczególna trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym dotyczy jedynie wypowiedzenia a nie rozwiązania umowy o pracę. Wniosek ten potwierdza porównanie przepisu dotyczących zakazu „zwalniania” pracowników w wieku przedemerytalnym i np. przepisu dotyczącego pracowników w ciąży czy w okresie urlopu macierzyńskiego. O ile przepis dotyczący tej drugiej ochrony wskazuje na zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę, to przepis dotyczący ochrony przedemerytalnej pracowników wymienia tylko zakaz wypowiadania umowy o pracę, nie wspomina natomiast nic o rozwiązania stosunku pracy. Zakres ochrony przedemerytalnej jest znacznie węższy niż np. kobiet w ciąży.

Porady prawne

Jeżeli więc wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło przed wejściem pracownika w okres ochronny, i dopiero w trakcie biegu okresu wypowiedzenia pracownik osiągnął wymagany prawem wiek i ochronę przedemerytalną, wypowiedzenie to nie naruszy prawa pracy. To stanowisko potwierdził wprost Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 kwietnia 1999r., I PKN 643/98.

W przedmiotowym stanie faktycznym pracownik nie będzie więc chroniony przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne