Opłata za odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Pytanie:

"Spółka jawna - dłużnik zmieniła siedzibę, nie znam adresu nowej siedziby. Nie wykluczam, że nie została dokonana aktualizacja w KRS. Jaką kwotę mam zapłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, aby z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (chyba do tej instytucji mam złożyć zapytanie?) uzyskać aktualny adres tej spółki jawnej? O wyciąg z której pozycji KRS wystąpić w tym celu?"

Odpowiedź prawnika: Opłata za odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Za wydawanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń, pisemnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego pobiera się następujące opłaty:

  1. za odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, wydany na wniosek o wydanie odpisu pełnego - 60 zł,
  2. za odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, wydany na wniosek o wydanie odpisu aktualnego - 30 zł,
  3. za wyciąg z rejestru przedsiębiorców, wydany na wniosek o wydanie wyciągu dotyczący działu 1 - 10 zł, a za każdy następny dział - 5 zł,
  4. za zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, wydane na wniosek o wydanie zaświadczenia - 15 zł,
  5. za pisemną informację z rejestru przedsiębiorców, na wniosek o wydanie pisemnej informacji - 5 zł.

Bezpłatne jest przeglądanie akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane między innymi o nazwie lub firmie, pod którą działa przedsiębiorca, poza tym oznaczenie jego formy prawnej oraz jego siedzibę i adres. Wystarczy zatem dla Pana wiedzy wyciąg z rejestru i opłata 10 zł za dział I. Dla Pana wiedzy pisemna informacja też wystarczy, by wskazać adres pozwanego. Jeśli chce Pan wykazać, że pozwany jest przedsiębiorcą (dla sprawy gospodarczej), to należy uzyskać odpis pełny lub aktualny.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika