Opodatkowanie bonów towarowych z ZFŚS

Pytanie:

Czy możemy naszym pracownikom zakupić z ZFŚS bony towarowe? Jeżeli tak, to jaka kwota będzie zwolniona z pdof oraz oskładkowania ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2004

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie bonów towarowych z ZFŚS

O tym czy możecie Państwo zakupić ze środków ZFŚS bony towarowe, decyduje brzmienie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydanego w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Jeśli regulamin ten dopuszcza taki sposób wykorzystania środków funduszu, jak najbardziej możliwe jest wydatkowanie tych środków na zakup bonów dla pracowników.

Odnośnie opodatkowania i „oskładkowania” bonów. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, iż przekazanie bonów pracownikom nigdy nie jest zwolnione od podatku (por. art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy). Dotyczy to również wszelkich talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary i usługi (pozostałe świadczenia rzeczowe finansowane w całości ze Środków ZFŚS podlegają zwolnieniu do wysokości 380 zł w ciągu roku).

Inaczej ma się sytuacja z naliczaniem składek ZUS - w tym przypadku wartość przekazywanych bonów będzie wyłączona z podstawy naliczania składek (por. § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). Jest to konsekwencją tego, iż przepisy te, w przeciwieństwie do przepisów podatkowych, nie zawierają wyłączenia spod zakresu zwolnienia wartości bonów o innych znaków uprawniających do wymiany na towary i usługi.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda