Paragon a faktura dla firmy

Pytanie:

Firma dokonała sprzedaży 100 towarów osobom fizycznym. Na każdą sprzedaż wystawiany jest paragon fiskalny. Jedna z osób poprosiła o wystawienie faktury na firmę. Czy można wystawić fakturę do wystawionego paragonu fiskalnego, gdy sprzedaż dokonywana jest firmie, a nie osobie prywatnej, czy też należy wystawić osobno fakturę, bez wystawiania paragonu?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Paragon a faktura dla firmy

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Jak stanowi art. 106 ust. 4 ustawy, podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Zatem jeśli nabywca zażąda wystawienia faktury VAT - sprzedawca powinien taką fakturę wystawić. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, fakturę co do zasady wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Porady prawne

W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż (§ 11 ust. 3 wskazanego wyżej rozporządzenia). W takim przypadku paragon zachowuje zatem sprzedawca (ewentualnie nabywca jest zobowiązany zwrócić sprzedawcy wcześniej otrzymany paragon) i dołącza go do kopii faktury, a nabywca otrzymuje oryginał faktury.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne