Paragon i faktura dla firmy

Pytanie:

Gdy osoba fizyczna zażąda faktury, uzyskuje ją, a jej kopia spinana jest z paragonem fiskalnym, jednak czy - gdy sprzedaż dokonywana jest firmie - należy wystawić samą fakturę, bez wystawiania paragonu, czy też można wystawić również paragon fiskalny (dołączony do kopii faktury)? Znacząco upraszcza to ewidencję sprzedaży.

Masz inne pytanie do prawnika?

20.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Paragon i faktura dla firmy

Nie ma przeszkód, aby całą sprzedaż, również tę na rzecz przedsiębiorców (a nie tylko na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) ewidencjonować w kasie rejestrującej (fiskalnej). W takim przypadku wydrukowany paragon należy wtedy dopiąć do kopii faktury. Pogląd taki znajduje potwierdzenie również w literaturze (por. A. Biedacha, Kilka rad dla użytkowników kas, Rzeczpospolita z 20 lipca 2006 r.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne