Pismo do ogłoszeń spółki

Pytanie:

Czy przy rejestracji spółki z o. o. należy koniecznie podać informację o "piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki"? W akcie notarialnym nie oznaczono takiego pisma. Jeśli tak czy pismo to musi być o zasięgu krajowym, czy regionalnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pismo do ogłoszeń spółki

Kodeks spółek handlowych nie narzuca obowiązku zawarcia w umowie spółki (w akcie notarialnym) informacji na temat pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki. Art. 157 ksh stanowi, iż umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) wysokość kapitału zakładowego, 4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, 5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, 6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Obowiązek wskazania pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki w zgłoszeniu do KRS pojawia się wtedy, gdy umowa spółki takie pismo wskazuje

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak