Płytki granitowe a ulga remontowa

Pytanie:

Przy remoncie zakładane były płytki granitowe. Czy podlega to odpisowi od podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Płytki granitowe a ulga remontowa

Ulgą remontową objęte są wydatki wskazane w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. nr 156, poz. 788). Zgodnie z § 1 rozporządzenia, za wydatki objęte ulgą na remont i modernizację uważa się poniesione w związku z robotami wskazanymi w wykazach (załącznikach) wydatki między innymi na zakup materiałów i urządzeń. Wydatki na roboty, które w nich nie figurują, nie są objęte ulgą.

W przypadku budynku mieszkalnego za roboty zaliczane do remontu i modernizacji uznaje się między innymi: remont lub modernizację elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części (dotyczące: konstrukcji stropów, konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych, konstrukcji i pokrycia dachu, docieplenia stropów i stropodachów, kanałów spalinowych i wentylacyjnych, pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych), remont lub modernizację elewacji budynku (obejmujące: tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie elewacji, docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku).

Porady prawne

W przypadku lokalu mieszkalnego za roboty zaliczane do remontu i modernizacji uznaje się między innymi: remont, modernizację lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym (ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych, podłóg i posadzek, okien, świetlików i drzwi, powłok malarskich i tapet, elementów kowalsko-ślusarskich, izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych, pozostałych elementów np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).

Przykładowo, zakup płytek granitowych może być rozliczony w ramach ulgi remontowej, jeżeli płytki zostały wykorzystane na roboty opisane w wykazach (załącznikach), w szczególności jako element elewacji budynku, ścian, podłóg.

Oczywiste jest natomiast, że inwestycja musi dotyczyć elementów mieszkania lub domu (na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika), a nie modernizacji i urządzenia terenu przylegającego do budynku oraz infrastruktury towarzyszącej (np. płotów, ogrodzeń, podjazdów, wjazdów, elementów ozdobnych ogrodu). Przykładowo Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu w interpretacji z 25 sierpnia 2005 r. (sygn. PB2/41543/05) uznał, że nie można odliczyć wydatków na wymianę nawierzchni zjazdu do garażu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne