Podatek od sprzedaży mieszkania z garażem

Pytanie:

"Sprzedałam mieszkanie własnościowe oraz garaż. Czy sprzedaż garażu można potraktować łącznie ze sprzedażą mieszkania i nie opodatkowywać przychodu ze sprzedaży przeznaczając pieniądze na potrzeby mieszkaniowe - zakup domu?"

Odpowiedź prawnika: Podatek od sprzedaży mieszkania z garażem

Niestety z treści pytania nie wynika, w którym roku mieszkanie i garaż zostały nabyte, a data nabycia decyduje o sposobie opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości. Generalnie można stwierdzić, iż o ile mieszkanie i garaż zostały nabyte przed 2007 r., albo po 2008 r., to o ile środki te zostaną wydatkowane w okresie dwóch lat (w pierwszym przypadku od daty zbycia, w drugim przypadku od końca roku, w którym nastąpiło zbycie) na zakup domu mieszkalnego, to środki uzyskane ze sprzedaży, w części w jakiej zostaną wydatkowane na zakup domu, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasada ta nie dotyczy sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007-2008. W tym przypadku jedyna możliwością uniknięcia konieczności zapłaty podatku dochodowego jest skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika