Podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

Pytanie:

"Którzy podatnicy podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?"

Odpowiedź prawnika: Podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

Grupę podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu stanowią osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania. Ci podatnicy podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika