Podstawowe obowiązki pracownika samorządowego

Pytanie:

"Jakie są podstawowe obowiązki pracownika samorządowego? "

Odpowiedź prawnika: Podstawowe obowiązki pracownika samorządowego

Obowiązki te są określone zarówno w Kodeksie pracy, jak i Ustawie o pracownikach samorządowych. W myśl tych aktów obowiązkiem pracownika samorządowego jest m.in. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami, a także przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika