Podstawowe tryby zamówień publicznych

Pytanie:

Jakie są podstawowe tryby zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawowe tryby zamówień publicznych

należy przede wszystkim zauważyć, że zgodnie z art. 10 P.z.p. podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, ustawodawca sprecyzował, iż w pozostałych przewidzianych przez ustawę trybach zamówienia można udzielić tylko w przypadkach w niej określonych.


Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.


Tryb przetargowy może być więc zastosowany zawsze i skorzystanie z niego nie wymaga w związku z tym spełnienia żadnych przesłanek. Wiąże się to z tym, że przetarg w najpełniejszy sposób urzeczywistnia zasadę konkurencyjności, co też przyczynia się do możliwości uzyskania najlepszej oferty.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zmiany do ustawy PZP

28.4.2014 przez: Mazek87

Co znaczy odpowiadających swoim rodzajem?

26.1.2009 przez: Anna Wykrętowic