Postępowanie ukladowe - hipoteka

Pytanie:

W myśl ustawy o postępowaniu układowym wierzytelności zabezpieczone hipoteką na co najmniej miesiąc przed otwarciem postępowania układowego nie są objęte tym układem. Co się dzieje kiedy dłużnik tuż przed otwarciem postępowania sprzeda zabezpieczoną wierzytelność (np. dwa dni przed otwarciem). Czy wierzytelność wówczas wchodzi do układu, czy jednak wierzyciel jest nadal chroniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie ukladowe - hipoteka

Z postępowania układowego na mocy art. 4 prawa o postępowaniu układowym zostały wyłączone należności zabezpieczone hipoteką z wyjątkiem hipotek, uzyskanych w ostatnim miesiącu przed otwarciem postępowania układowego. W powyższym przepisie chodzi o wierzytelności przysługujące przeciwko dłużnikowi, którego ma dotyczyć postępowanie układowe. Nie chodzi tutaj o wierzytelności przysługujące dłużnikowi przeciwko osobie trzeciej. Wyłączenie z postępowania układowego wierzytelności zabezpieczonych hipoteką odnosi się do hipoteki ustanowionej na nieruchomości dłużnika; nie dotyczy natomiast hipoteki obciążającej nieruchomości osób trzecich. Podkreślić należy również, iż prawo o postępowaniu układowym zostało uchylone z dniem 1 października 2003 r. W związku z tym powyższy przepis ma zastosowanie wyłącznie do spraw wszczętych przed 1 października 2003 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: