Pożyczka dla pracownika w braku ZFŚS

Pytanie:

Czy zakład pracy nie posiadający funduszu socjalnego może udzielić swojemu pracownikowi pożyczki na cele socjalno - mieszkaniowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pożyczka dla pracownika w braku ZFŚS

Zgodnie z art. 94 pkt. 8 kp do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników. Tworzenie funduszu socjalnego w zakładzie pracy nie jest co do zasady obligatoryjne. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy o zakładowym funduszu socjalnym zakład pracy ma obowiązek utworzenia takiego funduszu, jeżeli zatrudnia powyżej dwudziestu pracowników. W ramach funduszu socjalnego pracodawca jest zobowiązany udzielać pracownikom między innymi pomocy materialnej; rzeczowej lub finansowej na cele mieszkaniowe, a więc może również udzielić pożyczki na cele socjalno-mieszkaniowe. Zakład pracy posiadający omawiany fundusz (czyli dysponujący określonymi środkami pieniężnymi na działalność socjalną) będzie zobowiązany do udzielenia pracownikowi pożyczki ( pomocy finansowej) na cele socjalno-mieszkaniowe, natomiast pracodawca nie posiadający takiego funduszu będzie mógł udzielić takiej pożyczki, ale tylko w przypadku posiadania odpowiednich środków. W sytuacji nie dysponowania takimi środkami zakład pracy nie posiadający funduszu socjalnego nie będzie zobowiązany do udzielenia pracownikowi pożyczki.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt