Praca w delegacji na terenie Anglii

Pytanie:

Jestem zatrudniony na czas nieokreślony w Polsce, przez polski oddział firmy międzynarodowej. Od początku kwietnia do końca grudnia 2009 r. pracuję w delegacji w Londynie. Pracuję u klienta firmy, w której jestem zatrudniony, poznaję jego pracę i zbieram informacje, tak abym później w imieniu firmy mógł świadczyć dla niego usługi finansowe z biura w Polsce. Mieszkam od kwietnia do grudnia w Londynie, a do Polski przylatuję co drugi weekend na 2 dni. Z klientem i żadną inną firma w Anglii nie wiąże mnie bezpośrednia umowa. Jest mi wypłacane wynagrodzenie podstawowe w PLN oraz dieta służbowa przysługująca przy pobytach zagranicznych w GBP. Mój pracodawca twierdzi, że po przekroczeniu 183 dni pobytu na terenie Wielkiej Brytanii w danym roku podatkowym powinienem zapłacić podatek dochodowy do brytyjskiego urzędu. Pobyt na terenie Wielkiej Brytanii w okresie od kwietnia do grudnia to jakieś ~230 dni. Czy będę musiał w jakikolwiek sposób rozliczać się z urzędem skarbowym w Anglii w roku podatkowym 2009? Jeśli tak, to w jakim zakresie i na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Praca w delegacji na terenie Anglii

Zgodnie z art. 14 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisaną w Londynie dnia 20 lipca 2006 r., pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce), chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (w UK). Jeżeli praca jest tam wykonywana (w UK), to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie (w UK).

Bez względu na powyższe postanowienia, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim Umawiającym się Państwie (w UK), podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie (w Polsce), jeżeli:

a) odbiorca przebywa w drugim Państwie (w UK) przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, i

b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie (w UK), i

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim Państwie (w UK).

Zatem rzeczywiście, jeśli Polak uzyskujący wynagrodzenie od pracodawcy w Polsce przekroczy okres przebywania w Wielkiej Brytanii na delegacji w wymiarze 183 dni, to jego wynagrodzenie może być opodatkowane w Wielkiej Brytanii. Odnośnie szczegółów co do wysokości i zasad opodatkowania regulują to przepisy brytyjskie i w tym zakresie należałoby skontaktować się z brytyjskimi organami podatkowymi lub brytyjskim doradcą podatkowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda