Prawidłowa interpretacja art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pytanie:

"Jak należy prawidłowo interpretować art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym jest mowa o ?języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane?? Proszę o podanie przykładu sytuacji, kiedy postępowanie może przebiegać zgodnie z tym zapisem. "

Odpowiedź prawnika: Prawidłowa interpretacja art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przez pojęcie „języka kraju, w którym zamówienie jest udzielane”, należy rozumieć język kraju siedziby wykonawcy lub miejsca siedziby jego oddziału upoważnionego do zawarcia umowy o zamówienie publiczne W praktyce zasada ta ma zastosowanie do zamówień specjalistycznych, gdy zamawiający zmuszony jest do poszukiwania oferentów na rynkach zagranicznych, a np. poszukiwana usługa dostępna jest w kraju, w którym językiem urzędowym nie jest język powszechnie używany w handlu międzynarodowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika