Prawo pierwokupu a prawo odkupu

Pytanie:

Na czym polega różnica między prawem odkupu a prawem pierwokupu?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.6.2003

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo pierwokupu a prawo odkupu

Prawo odkupu polega na tym, że kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność z chwilą, gdy sprzedawca tego żąda. Prawo to musi być wyraźnie zaznaczone w umowie sprzedaży danej rzeczy. Prawo odkupu może być zastrzeżone tylko na czas nie dłuższy od lat pięciu. Jeżeli w umowie zostanie zastrzeżony dłuższy czas, w którym sprzedawca może żądać wykonania przez kupującego prawa odkupu, to ten dłuższy termin ulega skróceniu do lat pięciu (art. 593 i n. KC). Natomiast prawo pierwokupu to zastrzeżenie umowne lub ustawowe pierwszeństwa kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby sprzedawca zbył rzecz osobie trzeciej (art. 596 k.c.).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97