Prawo pierwokupu a prawo odkupu

Pytanie:

Na czym polega różnica między prawem odkupu a prawem pierwokupu?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo pierwokupu a prawo odkupu

Prawo odkupu polega na tym, że kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność z chwilą, gdy sprzedawca tego żąda. Prawo to musi być wyraźnie zaznaczone w umowie sprzedaży danej rzeczy. Prawo odkupu może być zastrzeżone tylko na czas nie dłuższy od lat pięciu. Jeżeli w umowie zostanie zastrzeżony dłuższy czas, w którym sprzedawca może żądać wykonania przez kupującego prawa odkupu, to ten dłuższy termin ulega skróceniu do lat pięciu (art. 593 i n. KC). Natomiast prawo pierwokupu to zastrzeżenie umowne lub ustawowe pierwszeństwa kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby sprzedawca zbył rzecz osobie trzeciej (art. 596 k.c.).

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne