Prawo wglądu do treści pytań egzaminacyjnych

Pytanie:

Zdawałem egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Mam wątpliwości co do odpowiedzi na niektóre pytania zawarte w teście. Czy przysługuje mi prawo wglądu do treści pytań egzaminacyjnych jeżeli egzaminator mi tego odmówił?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo wglądu do treści pytań egzaminacyjnych

Wskazując na środki prawne, które może Pan wykorzystać dla celu uzyskania dostępu do treści pytań należy wskazać w pierwszym rzędzie na skargę określoną w § 64 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Powołany przepis stanowi:
§ 64. Osoba egzaminowana może zgłaszać odpowiednio do ministra właściwego do spraw transportu lub starosty, za pośrednictwem przewodniczącego komisji, w formie pisemnej, skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny.
W związku z tym powinien Pan złożyć taką skargę, podnosząc w niej zastrzeżenia odnośnie kwestii zarzutów wobec uzyskanej oceny, a także ewentualnych innych nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, które Pan dostrzegł.
Porady prawne
W skardze powinien Pan wskazać, iż niezgodne z regulaminem  Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów jest nieujawnianie Panu treści pytań. Należy ponadto wskazać, iż takie działanie obiektywnie uniemożliwia Panu stwierdzenie, czy uzyskana przez Pana ocena z egzaminu była prawidłowa czy też nie. Wydaje się, że skarga na podstawie § 64 rozporządzenia jest środkiem, którego skuteczność jest najbardziej prawdopodobna. Należy wszakże zauważyć, iż Minister nie jest zobowiązany do przychylenia się do Pana stanowiska.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne