Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Pytanie:

Zgłoszono przestępstwo gospodarcze. Od strony podejrzanej pobrano odciski palców. W toku dalszego postępowania okazało się, że nie ma podstaw do zgłoszenia przestępstwa. Czy wobec powyższego można dalej przechowywać odciski palców i czy jest jakiś rejestr tego typu oraz co z tego wynika na przyszłość?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Dane pobrane w toku postępowania przygotowawczego nie ulegną zniszczeniu, gdyż stanowią one dokumentację takiego postępowania. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych odbywa się bez wiedzy osób, których one dotyczą. Zasady postępowania w tej sprawie reguluje ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. Na mocy tej ustawy, dane pobrane w toku postępowania zostaną umieszczone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej - ogólnopolskim systemie informatycznym, który został uruchomiony w styczniu 2003 roku. Z jego zasobów mogą korzystać wszystkie służby zwalczające przestępczość. Zgodnie z ustawą w bazie komputerowej KCIK rejestrowane są wszczęte postępowania oraz dane dotyczące osób podejrzewanych o udział w przestępstwie. Informacje kryminalne przekazywać może 18 podmiotów - m.in. Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, inspektoraty celne, urzędy skarbowe, ZUS, służba więzienna, Komisja Nadzoru Bankowego, Państwowa Straż Łowiecka, GUS, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, dyrektorzy parków narodowych, Państwowa Straż Rybacka oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Informacje dotyczące m.in. odcisków palców przechowywane są w rejestrze przez okres 15 lat. Warto także pamiętać, że informacje kryminalne gromadzone, przetwarzane i przekazywane podlegają ochronie określonej w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Altus RMS wezwanie do zapłaty

24.7.2020 przez: paweell5808

Usuniecie konta z forum internetowego.

26.3.2020 przez: 11anna11