Przedawnienie a kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości

Pytanie:

Posiadam w banku kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Od 3 lat nie spłacam kredytu ? czy powołanie się z mojej strony na przedawnienie spowoduje że wierzyciel nie będzie się mógł zaspokoić z nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.4.2011

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie a kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości

 Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przedstawionym pytaniu mamy do czynienia z wierzytelnością zabezpieczoną hipoteką. Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie szkodzi zaś prawom wierzyciela hipotecznego, który mimo przedawnienia może zaspokoić się z nieruchomości obciążonej. Inaczej natomiast - według ogólnych zasad art. 117 Kodeksu cywilnego - ocenić należy skuteczność dochodzenia przez wierzyciela hipotecznego jego roszczenia w stosunku do dłużnika osobistego, który może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Hipoteka ochrania więc wierzyciela przeciwko skutkom przedawnienia. Wyłączenie skutków przedawnienia nie rozciąga się na odsetki. (tak np. Rudnicki Stanisław Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz. Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie V s. 536 ). Przez dłużnika osobistego zwykło się rozumieć osobę zobowiązaną do pewnego świadczenia na podstawie jakiegoś tytułu prawnego (z umowy, z ustawy itp.). Odpowiada ona za niewykonanie zobowiązania całym swoim majątkiem. Z kolei istotą prawa wynikającego z hipoteki jest to, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (art. 65 ust.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Według przeważającego w literaturze stanowiska oznacza to, że właściciel nieruchomości obciążonej jest dłużnikiem rzeczowym. Jego odpowiedzialność ogranicza się do wysokości sumy hipotecznej. Suma ta nie musi być równa całej wartości nieruchomości. Dłużnik rzeczowy zatem "odpowiada z rzeczy".

Należy jednocześnie zauważyć, że ta sama osoba może być jednocześnie dłużnikiem osobistym i dłużnikiem rzeczowym. Wówczas odpowiada ona całym swoim majątkiem, ale w stosunku do części obciążonej hipoteką, wierzyciele hipoteczni mają pewną przewagę nad wierzycielami osobistymi (tj. korzystają z pierwszeństwa i nie muszą się w zasadzie obawiać skutków wyjścia obciążonej nieruchomości z majątku dłużnika). Sam fakt ustanowienia hipoteki na nieruchomości nie czyni jednak z jej właściciela dłużnika osobistego. Z pańskiego pytania wynika, że jest Pan dłużnikiem hipotecznym a zatem rzeczowym. Przedawnienie zatem nie obejmie wierzytelności banku wobec Pana. Przedawnić na zasadach ogólnych, opisanych powyżej mogą się tylko odsetki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Przedawnienie wyroku

15.4.2018 przez: -

Mandat z Mpk i przedawnienie.Pilne!!

31.1.2018 przez: ewebacz

zapłacony mandat a sąd rejonowy

3.2.2016 przez: piotr.banaszewski