Przedmiot pozwolenia na zajęcie pasa drogowego

Pytanie:

"Co jest przedmiotem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?"

Odpowiedź prawnika: Przedmiot pozwolenia na zajęcie pasa drogowego

Art. 40 ustawy o drogach publicznych określa, co jest przedmiotem zezwolenia, mianowicie dotyczy ono:
    1)    prowadzenia robót w pasie drogowym;
    2)    umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
    3)    umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
   4)    zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika