Przerwanie zgromadzenia wspólników

Pytanie:

Czy rozpoczęte Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników np. w dniu 25.05.02, w sytuacji gdy, przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera obrady, następnie dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej, stwierdza się prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. Po czym przewodniczący Zgromadzenia przedstawia wniosek o przełożenie Zgromadzenia na inny dzień dlatego, że jak stwierdza, Zarząd Spółki nie wysłał sprawozdania Rady Nadzorczej jednemu z wspólników. Zaznaczam że umowa spółki nie mówi o obowiązku przesyłania tegoż sprawozdania wspólnikom. Dokumenty te były do wglądu w siedzibie spółki 14 dni przed Zgromadzeniem. Czy zgromadzenie które rozpoczęło się w podanym dniu i zostało przerwane po przegłosowaniu wniosku przez Wspólników, ma rozpocząć się od nowa czy ma być kontynuowane bez możliwości zmiany porządku obrad.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przerwanie zgromadzenia wspólników

Zgodnie z art. 231 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przy zwoływaniu zgromadzenia wspólników, należy w listach poleconych oznaczyć dzień zgromadzenia i wskazać szczegółowy porządek obrad. Jeżeli więc zgromadzenie wspólników zostało przerwane i przełożone na inny dzień, obowiązuje porządek obrad przedstawiony w zawiadomieniach o zwołaniu zgromadzenia przerwanego. Zgromadzenie to jest jednym i tym samym zgromadzeniem wspólników, zwołanym na dzień np. 25 05. 02. Na tym przełożonym zgromadzeniu wspólników obowiązuje porządek obrad obowiązujący na zgromadzeniu przerwanym. Zmiana porządku obrad jest oczywiście możliwa, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały (art. 239 § 1 ksh.)

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak