Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

Pytanie:

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich pracowników spółdzielni? Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

Odpowiedź może przynieść art. 46 Prawa spółdzielczego. Stanowi on, że do zakresu działania rady nadzorczej spółdzielni (w tym spółdzielni mieszkaniowej) należy m.in.:

- nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków,

- zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni.

Porady prawne

Dodatkowo należy wskazać, iż statut spółdzielni mieszkaniowej może zastrzec do zakresu działania rady jeszcze inne uprawnienia. W celu wykonania swoich zadań rada nadzorcza może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne