Regulacja działalności prowadzonej w internecie

Pytanie:

Czy jest jakaś ustawa regulująca działanie internetu? Czy można internet podciągnąć pod jakąś ustawę?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Regulacja działalności prowadzonej w internecie

Brak jest aktualnie w polskim systemie prawnym aktu prawnego, który by w sposób kompleksowy regulował problematykę związaną z działalnością Internetu. Nie oznacza to jednak, iż prawo w tym zakresie w ogóle nie funkcjonuje. Internet traktować należy jako środek masowego komunikowania się, niemniej pamiętać należy, iż za pomocą sieci rozpowszechniane są także typowe materiały prasowe, stanowiące internetowe edycje dzienników i czasopism. Takie rozpowszechnianie będzie publikacją prasową, co powoduje konieczność zastosowania w tym zakresie ustawy prawo prasowe. Z przyjętej powyżej interpretacji płyną pewne wskazówki także co do reklamy (m.in. obowiązek przestrzegania regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Działania związane z siecią Internet ograniczone są także przepisami ustawy prawo autorskie. Pamiętać ponadto należy także o innych przepisach, które znajdować mogą zastosowanie w tym zakresie. Chodzić tu może np. o ustawę o języku polskim. Oczywistym jest także fakt, iż zachowania podejmowane za pomocą Internetu mogą być relewantne na zasadach ogólnych (w szczególności na gruncie prawa cywilnego czy karnego).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: